Frågor och svar
 

Vad är en bostadsrätt?
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?
Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.
 
Vad är en månadsavgift?
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.
 
Hur funkar det med parkering?
Önskar du att hyra en garageplats vänligen kontakta Fastum för att ställa dig i kö. Det finns för närvarande inga lediga platser och det är en omfattande kö. Fastum sköter alla ärenden angående garangeplats. Notera att det tas ut en avgift för att teckna garageplatsavtal.

Hur gör jag om jag vill ha balkonginglasning?
Styrelsen har valt och godkänt företaget Balkongrutan för balkonginglasning. Innan ni beställer inglasning glöm inte att skicka ett mejl till Styrelsen om det för godkännande. Endast inglasning via Balkongrutan kommer att godkännas.
Kontakta Viktor Ekström på Balkongrutan för mer information och beställning, 070-796 25 59, viktor.ekstrom@balkongrutan.se

Vad får jag göra i min bostadsrätt?
Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!

Vad ansvarar föreningen för?

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  • värmesystemet

Hur funkar det med andrahandsuthyrning?
För att hyra ut din bostad måste du först få tillåtelse av föreningens styrelse. Du ansöker om att få hyra ut genom att fylla i en ansökningsblankett och lämna in den till styrelsen. Styrelsen gör då en bedömning utifrån gällande lagstiftning och praxis och ger sedan godkänt eller avslag på din ansökan. Ansökningsblanketten hittar du under fliken "min lägenhet". Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut enligt stadgarna.
Tänk på att skicka in ansökan i god tid eftersom flera styrelsemedlemmar behövs för att godkänna uthyrningen och görs normalt under styrelsemöten. Räkna med en handläggningstid på minst 1 månad. Föreningen godkänner max en uthyrningslängd på 1 år per ansökan.

Var hittar jag utdrag ur lägenhetsregister?
Logga in med hjälp av bankid i www.90220.se för att hämta utdrag.

Vad gör jag om jag tappat bort min nyckel?
Kontakta Avarn Security, Gustavslundsvägen 169, Bromma. Ta med senaste avi från Fastum, legitimation och nyckeln.

Vad gör jag om jag tappat bort min låsbricka för porten?
Kontakta Styrelsen för att avaktivera borttappat bricka och för att beställa en ny.

Vilka leverantörer har föreningen?
Elnät: EON
TV/Bredband/Telefoni: Comhem