Min lägenhet
 

Här hittar du bra information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet. I bopärmen hittar du bland annat information om hur du tar hand om din lägenhet och vad som gäller i just din förening. Vi rekommenderar att du bläddrar igenom alla bilagor. 

Här hittar du information om din avfallskvarn:
Kom ihåg att köra matavfallskvarnen tillsammans med kallvatten (torrkörning och varmt vatten ska undvikas).
Leverantör: Matavfallssystem, telefon: 08-25 90 30
Användningen: https://youtu.be/eM6EZU77E2I              
Vad kan man mala: https://youtu.be/xUDWJbDrzhY
Rengöring: https://youtu.be/071i5fFZT4o
Problemlösning: https://youtu.be/PHMRc45egiE


Min bopärm